Hälsohuset

Skogshällsvägen 3
Sätila

Hälsoboxen

Fjäråsvägen 10, Sätila

Info

Öppet alla dagar 04.30-22.00

Du går in med din ”tagg” och loggar in innanför vid skärmen.

Tänk på att det inte är tillåtet att släppa in personer som inte är medlemmar.

Larmet går på autmatiskt kl 22.30. Skulle ett falsklarm gå på kan vi komma att kräva ersättning för utryckning.

Allmänna frågor

Har ni allmänna frågor om våra anläggningar kan ni kontakta oss via e-post Skicka e-post.

Teckna medlemskap
Sätila bygg

Adress: Fjäråsvägen 8
Tel: 0301-46 000

www.satilabygg.se
(öppet vardagar 7-18, lördagar 9-13)

Frågor och svar

Om medlemskap och kort

Kan man provträna gratis?

Ja, du är alltid välkommen att testa på något pass eller träna i gymmet. Hör av dig till Sätila bygg (0301-46 000) så boks en plats åt dig. Du kan också chansa att komma på passet och se om det finns någon plats kvar.

Kan jag uppgradera mitt kort?

Nytt är att alla kort gäller både på Hälsohuset & Hälsoboxen. Vill man göra en förändring av sitt kort kontaktar man Sätila Bygg på telefon 0301-46 000.

Hur betalar jag mitt kort?

Du väljer själv om du vill betala med autogiro, kontant eller kort. Vi tar också emot friskvårdskuponger. Alla kortköp görs på Sätila bygg, Fjäråsvägen 8 i Sätila.

Hur fungerar autogiro?

Autogiro gäller för årskort och pengar dras den 28:e varje månad. Efter avtalstiden löper autogiro på till dess att du säger upp avtalet.

Har ni stundentrabatt?

Ja, vi har rabatt. Läs mer under Priser. Tänk på att du ska kunna visa giltigt studentbevis från SFS-/Mecenat-/CSN-kort eller registreringsbevis från universitet/högskola.

Är det någon avgift för att bli medlem?

Nej, du betalar för ditt träningskort och en passerbricka som du behöver för att kunna komma in i huset och registrera dig för pass. Nyckelbrickan är personlig.

Kan jag frysa mitt kort?

Ja, om du har giltigt läkarintyg kan du frysa kortet, som mest tre månader. Det gäller inte autogiro. Du kan frysa kortet två gånger under ett år.

Hur gammal måste jag vara för att träna med er?

Det året du fyller 12 år får du börja träna hos oss. Är du under 15 år kan du träna med målsmans medgivande och alltid ha någon person över 18 år med dig. Det året du fyller 15 är det tillåtet att träna utan någon över 18 år. 

Om träning

Hur bokar jag pass?

Du loggar in på bokningssidan med din mailadress och de fyra sista siffrorna i ditt personnummer som lösenord.

Jag kan inte boka pass, vad kan ha hänt?

Giltighetstiden på ditt kort kan ha gått ut. Det kan också vara så att du har en spärr på ditt kort för att du inte avbokat pass.
Kontakta Sätila bygg (0301-46 000) så får du hjälp.

När kan jag senast avboka mitt pass?

Två timmar innan passet börjar är senaste tid för att avboka. Anledningen till att tiden är satt till några timmar innan är för att de som står som reserver ska ha en chans att planera in att de fått plats på passet.

När måste jag senast logga in på passet?

10 minuter innan passet börjar är senaste tid för inloggning. Är någon reserv på plats så har den personen rätt att ta din plats.

Finns det någon möjlighet att låsa in saker i omklädningrummet?

På Hälsohuset finns skåp i omklädningsrummen och även mindre värdeskåp i entrén. I Hälsoboxen finns skåp i omklädningsrummet.
Tänk på att ta med eget hänglås.

Är det OK att träna med uteskor om jag torkar av dem?

Nej, använd bara skor för inneträning. Golvet slits snabbt av skor som varit ute och det blir dessutom smutsigt och ofräscht för alla som tränar.

Har Hälsohuset & Hälsoboxen en olycksfallsförsäkring om jag skulle skada mig?

Nej, all träning sker på egen risk och du får själv se till att ha olycksfallsförsäkring. Hälsohuset & Hälsoboxen har försäkring på all utrustning ifall något skulle gå sönder och orsaka en skada.

Information om barn

Innan det året barnet fyller 12 år får hen ej vistas i gymmet på Hälsohuset eller i Hälsoboxens träningsyta.

Från och med året barnet fyller 12 år får vederbörande teckna medlemskap och träna med målsman alternativt annan vuxen, minst 18 år gammal.

Barn under året de fyller 12 år får vistas i gruppsalen på Hälsohuset när målsman tränar utanför gruppträningsschemat.

Barn under det år de fyller 12 år får endast sitta i Entrén på Hälsohuset eller i köket på Hälsoboxen under tiden målsman tränar.

Från året man fyller 15 år är det tillåtet att träna utan någon över 18 år.

Mål

– främja folkhälsan, hälsoutveckling
– fortsätta att jobba för en god kvalité
– glädje och samhörighet

Vision

Det är viktigt för oss att erbjuda ett så brett utbud som möjligt för att främja din hälsoutveckling.

Naturligtvis verkar vi för en dopningsfri miljö.

Här vill vi skapa en känsla av samhörighet och välmående.
Vi vill med vår verksamhet fortsätta att vara en del i att göra Sätila till en attraktiv plats att besöka och bo på.

Vi vill ha en god kommunikation med dig som aktiv och uppskattar att du talar om för oss vad du tycker och upplever.

Friskvård

Friskvård handlar om att ta hand om kroppen för att lindra eller förhindra att sjukdomar och andra besvär uppkommer. Det innebär också att fokusera på områden som behöver tas om hand lite extra. Exempelvis kan det handla om att få hjälp av en sjukgymnast att behandla skador eller få ett träningsupplägg som är anpassat för just dig genom en personlig tränare.

Om du varit sjuk, blivit skadad eller behöver hjälp med rehabilitering på något sätt kan Närhälsan Sätila rehabmottagning hjälpa dig. På Hälsohuset finns sjukgymnaster och arbetsterapeuter som tillsammans med dig lägger upp en plan för hur dina problem kan mildras eller helt försvinna.

Du behöver inte ha remiss från läkare för att komma till oss.

Telefon: 010 – 435 84 00
Webb: Närhälsan Sätila rehabmottagning

Massage är bra på många sätt. Det gör bland annat spända muskler mjuka och elastiska, motverkar stress, ger en lugnare andning och har en bra effekt på träningsvärk. En massör behöver du inte gå till för att du har problem, utan det kan handla om att förebygga åkommor eller öka kroppens välbefinnande.

Vi samarbetar med Klippcenter och massör Anna Österberg.
Boka massage via Bokadirekt
Telefon: 0707-964705

En kiropraktor kan hjälpa dig att få din ryggrad och därmed hela din kropp att fungera på bästa möjliga sätt. Många söker till kiropraktorn för att få hjälp exempelvis rygg- och nacksmärtor, ischias eller spänningshuvudvärk. Du kan också komma för att må sitt bästa och öka sin prestationsförmåga.

Först görs en grundlig undersökning där du kan berätta om ev besvär och sedan läggs en behandlingsplan upp. Behandlingen gör kiropraktorn med händerna och du kan vara påklädd. I behandlingen ingår även en ökad medvetenhet om din kropp och vad du kan göra själv. Vi håller även kurstillfällen som ingår kostnadsfritt.

För Hälsohuset arbetar Ola Wimelius, legitimerad kiropraktor.
Telefon: 0301-46161.
Webb: Kiropraktorernasätila

Avtal och villkor

Villkor för medlemskap i Hälsohuset/Hälsoboxen

§1 Hälsotillstånd

Medlemmen skall själva ansvara för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risker kan träna på Hälsohuset/Hälsoboxen. Träning sker på egen risk och eget ansvar.

§2 Rehab

Rehab/sjukgymnasterna har förtur till alla maskinerna och utrustningen på Hälsohuset.

§3 Vistelse i Hälsohuset/Hälsoboxen

Medlemmen har rätt att vistas i huset endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Medlemmar har inte rätt att hjälpa andra personer in i huset som ej har tillträde. Medlemmen skall lämna huset vid stängningsdags.

§4 Trivsel i Hälsohuset/Hälsoboxen

Alla skall trivas i huset och man skall visa hänsyn mot andra medlemmar.Alla är ansvariga för att huset hålls snyggt och rent. Inga yttrerskor i huset. Skor som man kommer med är yttrerskor även om det är inneskor. Musiken i gymmet sköts av medlemmarna själva. Från morgonen och fram till eftermiddagen så är det lugnare musik och lägre volym som gäller. Tummregel är att alla skall trivas.

§5 Doping/alkohol

Medlemmen förbinder sig härmed att inte nyttja förbjudna dopingpreparat under avtalstiden. Alkohol är ej tillåtet på Hälsohuset/Hälsoboxen.

§6 Ålder för medlemskap

För att få träna i Hälsohuset/Hälsoboxen måste man ha fyllt 12 år. Är man under 15 år måste man ha målsmans medgivande och ha en vuxen (18 år) med sig när man tränar.

§7 Avbokning pass

Avbokning av pass skall ske senast 2 timmar innan passets start. Om medlemmen uteblir från passet eller ej ”taggar” in får man en prick. Vid 3 prickar låses kortet och man får låsa upp det mot en kostnad av 150 kr. 

§8 Avstängning vid utebliven betalning.

Vid utebliven betalning förbehåller sig Hälsohuset/Hälsoboxen rätten att stänga av medlem tills full betalning enligt detta avtal erhållits. Vid stängning ändras inte avtalstiden.

§9 Uteslutning av medlem

Hälsohuset/Hälsoboxen förbehåller sig rätten att omgående avbryta detta avtal om ovanstående regler inte efterföljs. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal sker ingen
återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter enligt detta avtal skall inbetalas. 

Samverkan mot dopning

Hälsohuset arbetar tillsammans med gymmen i Mark och Polisen för en dopningsfri miljö. Samverkan innebär att vi alla är eniga om att den som ertappas med dopning blir avstängd från träning.

Den som använder dopningspreparat utsätter sig själv för en livsfara. De påverkar hela kroppen och ger många och svåra biverkningar. Alla organ i kroppen kan ta skada – även vid en enstaka kur.

Tänk på att dopning är brottsligt och straffbart! 

Vi tar väl hand om dina uppgifter

Mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om vilka uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

För att kunna skicka ut nyhetsbrev har vi din e-postadress registrerad i vårt system.

Vi gör aldrig dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
Hälsohuset/Hälsoboxen i Sätila  respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar och vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.